Her-Certificeren

In een vergadering van de Raad van Belanghebbende is het onderwerp 'Ingangsdatum her-certificeren' aan de orde geweest.

 

Kandidaten die continu gecertificeerd willen/moeten zijn moeten ruim voor het verstrijken van de geldigheidsduur actie ondernemen voor her-certificering. Als zij slagen voor het examen gaat het her-certificaat direct in.

Om toch een termijn van 3 jaar, welke aansluit bij hetgeen de normen NEN 3140 / NEN 3840 vermelden, te handhaven is besloten om een her-certificatie naadloos te laten aansluiten op een eerder certificaat, dit werkt als volgt:

De geldigheid van een her-certificaat begint op de datum waarop de geldigheid van een eerder certificaat eindigt, mits de kandidaat niet langer dan 6 maanden voor het verrstrijken van de geldigheid van zijn certificaat aan alle eisen voor her-certificatie heeft voldaan.

De kandidat ontvangt 'direct' na het voldoen aan alle her-certificatie eisen zijn her-certifiaat, waarop de eind datum van zijn vigerend certificaat als ingangsdatum voor de geldigheid van zijn her-certificaat wordt vermeld.

Het vigerend certificaat blijft tot de daarop aangegeven einddatum van kracht; aansluitend begint de geldigheidsduur van het her-certificaat.

Related Articles

About

Nedac B.V. 

De Boorn 17 

8253 RA Dronten

K.v.K. 53424786

Menu

Info