Uitvoeringsregeling STIPEL CPE

Stipel heeft onlangs de herziene Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE (versie 8.3) op haar website gepubliceerd. Hierin staan de uitgangspunten en voorwaarden voor persoonscertificatie voor de certificatieschema’s voor BEI-laagspanning en VIAG-gas.

 

Dit document is na publicatie meteen van kracht geworden, maar er mag een overgangs­termijn tot 1 januari 2013 in acht worden genomen.

Voor kandidaten is onder andere het volgende gewijzigd:

  • De normen en veiligheidswerkinstructies BEI resp. VIAG mogen bij zowel theorie als praktijk worden geraadpleegd (exemplaren van de exameninstelling).
  • Een kandidaat die niet slaagt voor een theorie- resp. praktijk examen mag niet eerder dan na 1 week opnieuw het betreffende examen afleggen.
  • Een kandidaat hoeft niet geslaagd te zijn voor het theorie-examen, voordat hij aan het praktijk­examen mag deelnemen.
  • De ervaringseis (aantal maanden stage/ervaring) is als toelatingsvoorwaarde komen te vervallen. De ervaringseis maakte deel uit van de vakbekwaamheidsverklaring, die door de werkgever moest worden opgesteld.
  • De vakbekwaamheidsverklaring mag nu ook door de kandidaat zelf worden opgesteld, waarmee wordt verklaard dat de kandidaat voldoet aan de gestelde opleidingseisen en beschikt over de vereiste diploma’s.
  • De exameninstelling controleert de ontvangen vakbekwaamheidsverklaringen. Op eerste aanvraag daartoe moet de kandidaat alle vereiste documenten kunnen tonen.

Bij het niet kunnen tonen van documenten, bij onjuistheden of bij frauduleus gedrag kan toegang tot een examen worden ontzegd of kan een reeds afgegeven certificaat worden ingetrokken.

  • Hercertificatie moet plaatsvinden vóór de vervaldatum van het certificaat.

Voor actuele informatie kunt u de website van STIPEL raadplegen: www.stipel.nl.

Nedac BV heeft besloten om tot 31 12 2012 het oude uitvoeringsreglement toe te passen

Op 01 01 2013 gaat Nedac BV volgens het nieuwe uitvoeringsreglement (versie 8.3) examineren.

Omdat het niet meer is toegestaan om meerdere theorie examens op één dag te doen is het handig om het theorie. examen te splitsen van het praktijk examen. In overleg met de opdrachtgever zou dat ook op een andere locatie kunnen plaats vinden.

Voorlees examens:

Omdat een deel van de medewerkers van aannemers moeite heeft met het begrijpend lezen van de theorie vragen biedt Nedac BV een voorlees-theorie-examen aan. De medewerker doet op de normale manier het theorie examen via de computer. Echter een toezichthouder zal de, door het examenprogramma gegenereerde, vragen en antwoorden voorlezen.

Related Articles

About

Nedac B.V. 

De Boorn 17 

8253 RA Dronten

K.v.K. 53424786

Menu

Info