Waarom Stipel certificering?

Om eenheid te creëren in het aanbod aan opleidingen en examens in de elektro-, gas- en warmtetechniek, nam Stipel, Stichting Persoonscertificatie Energietechniek, jaren geleden het initiatief om in

Nederland een eenduidig systeem voor opleiden en examineren op te zetten. Omdat in de uitvoering veel bedrijven dezelfde schema hanteren ontstond de stichting als een initiatief vanuit het bedrijfsleven. In de uitwerking is het noodzakelijk dat vertegenwoordigers uit verschillende belanghebbende organisaties daarin samenwerken. Het zijn:

 • werkgevers
 • werknemers
 • certificaathouders
 • certificerende instellingen
 • opleidingsinstituten

Ook is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nauw betrokken bij de opzet van Stipel.

Persoonscertificering wordt door Stipel mogelijk gemaakt. De voordelen van gecertificeerde medewerkers zijn:

 • duidelijkheid en beschikking over actuele vakbekwaamheid;
 • vergroten de (ARBO)-veiligheid;
 • betere inzetbaarheid;
 • een reductie van het aantal ongevallen;
 • lager ziekteverzuim;
 • meerwaarde voor opdrachtgevers en opdrachtnemers;
 • vermindering van toezichtlasten arbocatalogus.

Related Articles

About

Nedac B.V. 

De Boorn 17 

8253 RA Dronten

K.v.K. 53424786

Menu

Info